KALİTE, ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ

KALİTE, ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ

 • Kalite, Çevre ve ISG amaç ve hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz toplum ve çevreye örnek bir kuruluş olmak.
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan güvenilir bir kuruluş olmak.
 • Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamak.
 • Enerji ve doğal kaynak tüketimini azaltmak.
 • Etkin süreç yönetimi anlayışıyla maksimum iletişim verimliliğini arttırmak.
 • Hedeflerimize ulaşabilmek için tüm çalışanlarımıza kalite ve çevre yönetim sistemleri ile ilgili gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak.
 • Atık miktarını azaltıp geri dönüşümünü sağlayarak çevresel kirlenmeyi önlemek.
 • Faaliyetlerimizin her aşamasında çevre boyut ve çevresel etkilerini ve İSG risklerini düzenli olarak gözden geçirerek, bu doğrultuda amaçlarımızı belirleyip uygulamak,
 • Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini ortadan kaldırmak,
 • Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğine odaklanarak sağlık bozulmalarını önlemek.
 • Çevrenin korunmasına ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik gösterdiğimiz tüm gayretlerimiz ve ilişkilerimizde ahlaki değerlerin ışığında, bu standardı ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun şekilde, resmi mercilerle işbirliği yaparak ve toplumla iletişim içinde koruyacağımızı,
 • Çevre ve İSG ile ilgili tüm yasal gereklilik ve uygunluk yükümlülüklerine uyum sağlamak.
 • Kalite, İSG ve Çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederiz.